Salah satu pilihan dalam hidupku adalah mencintaimu, namun sesuai kesepakatan antara aku dan Sang Khaliq, aku akan mencintaimu dengan sempurna melalui doa.

Menjelang petang, langit menampakan wajah muramnya dengan gumpalan awan hitam yang saling kejar-kejaran. Gerimis air hujan akhirnya mulai berjatuhan. Sejenak kuhentikan perjalanan untuk