Perkara rezeki merupakan rahasia dari Allah SWT. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui apakah rezeki yang diterimanya tergolong berlimpah atau sangat kekurangan. Manusia