Salah satu pilihan dalam hidupku adalah mencintaimu, namun sesuai kesepakatan antara aku dan Sang Khaliq, aku akan mencintaimu dengan sempurna melalui doa.