Ketika Nabi Muhammad Berusia 12 Tahun, Pendeta Buhaira Prediksi Kenabian Rasulullah

by

Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berusia dua belas tahun – ada riwayat yang menyatakan, dua belas tahun dua bulan sepuluh hari – pamannya.

Abu Thalib membawanya serta berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Bushra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hauraan. Ketika itu juga, Syam merupakan ibukota negeri-negeri Arab yang masih dibawah kekuasaan Romawi.

Di negeri inilah dikenal seorang Rahib (Pendeta) yang bernama Buhaira (ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jirjis).

Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka padahal sebelumnya tidak pernah dia lakukan hal itu, kemudian menghampiri mereka, satu-persatu hingga sampai kepada Rasulullah lalu memegang tangannya sembari berkata,

“Inilah penghulu para makhluk, inilah Rasul Rabb alam semesta, dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini”.

Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, “Bagaimana anda tahu hal itu?”.

Dia menjawab: “sesungguhnya ketika kalian menanjak bebukitan, tidak satupun dari bebatuan ataupun pohon melainkan bersujud terhadapnya, dan kedua makhluk itu tidak akan bersujud kecuali terhadap Nabi.

Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui cincin kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel.

Sesungguhnya kami mengetahui beritanya dari kitab suci kami. Kemudian barulah sang Rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa.

Lalu dia meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekkah dan tidak lagi membawanya serta ke Syam sebab khawatir bila tercium oleh orang-orang Romawi dan Yahudi, Nabi bisa dibunuh oleh mereka.

Akhirnya, pamannya mengirimnya bersama sebagian anak-anak lainnya ke Mekkah.

Sumber: jalansirah.com

Loading...
loading...
loading...