Dahsyatnya Keutamaan Bagi Orang yang Mempelajari Al-Quran

by -6,409 views

Sungguh indahnya bacaan pada tiap-tiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran ketika dilantunkan di setiap waktu. Seakan-akan bumi dan langit tampak indah dan bersemi.

Bahkan suasana religi menjadi semerbak, serta mampu menenangkan jiwa dan raga yang lagi diselimuti keresahan, kegelisahan, serta perasaan was-was. Apalagi bila Al-Quran dikaji bersama mulai dari segi Tajwid, Asbabun nuzul, memahami ayat makiyah dan madaniyah, mengetahui maknanya, serta tafsir yang terdapat di dalamnya.

Maka sebuah anugerah yang luar biasa bagi siapa saja yang mau mempelajari akan setiap isi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, yang telah terjaga selama ribuan tahun ini.

Yang mana berbagai keutamaan akan diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang memiliki kiat untuk membaca, mempelajari, menerapkan, bahkan menghafal akan setiap ayat-ayat yang agung ini.

Hingga pada akhirnya menjadi petunjuk bagi mereka untuk mencapai jalan hidup yang dibenarkan agama. Lantas apa saja yang menjadi keutamaan bagi setiap orang yang mau mempelajari Al-Quran?

Dalam suatu kisah yang telah disampaikan oleh Abu Umamah R.A beliau berkata: “ Rasulullah SAW telah menganjurkan kami supaya mempelajari Al-Quran, Setelah itu Rasulullah memberitahukan mengenai kelebihan bagi siapa saja yang belajar Al-Quran”.

Dari kisah inilah Baginda Rasul SAW memberikan gambaran secara detail tentang kemuliaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mau membaca, serta menghayati akan ayat-ayat dalam Al-Quran.

Rasulullah SAW bersabda: “ Belajarlah kamu tentang Al-Quran, di akhirat kelak dia akan datang kepada ahli-ahlinya. Yang mana di kala itu orang begitu memerlukannya. Ia akan datang dalam bentuk paling indah”. Dan ia bertanya (kepada orang yang pernah membaca Al-Quran), “Apakah kamu mengenaliku…?”, Maka orang yang pernah membaca Al-quran menjawab “ Siapakah kamu?”

Maka Al-Quran berkata: “ Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan kamu juga telah bangun malam untukku, dan kamu juga pernah membacaku di siang hari.” kemudian orang yang membaca Al-Quran bertanya “ Adakah kamu Al-Quran..?”, Seketika itu Al-Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membacanya untuk menghadap Allah SWT. Lalu orang yang pernah membaca Al-Quran tersebut diberi kerajaan tangan kanan, dan kekal di tangan kirinya, kemudian diletakkan mahkota di atas kepalanya.”

Subhanallah, Sungguh luar biasa kemuliaan yang diberikan bagi orang yang cinta terhadap Al-Quran, hingga mau benar-benar membaca serta mempelajari akan setiap makna yang terkandung di dalamnya.

Namun hal demikian juga tidak berhenti dari situ saja, bahwa masih banyak lagi keutamaan yang diberikan bagi orang yang mau belajar Al-Quran secara rutin. Di antaranya keistimewaan dan keutamaan tersebut ialah:

Menjadi Manusia yang Dimuliakan
Berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda “ Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya.”

Bagi setiap insan yang mau belajar Al-Quran akan menjadi orang yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Yang mana memiliki kiat gemar mengkaji serta mengamalkan akan tuntunan yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran, Maka dapat membangun jiwa-jiwa yang taat dalam beragama.

Al-Quran Menjadi Obat
Hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Mas’ud menjelaskan, bahwasannya Rasulullah Bersabda “ Hendaknya kamu menggunakan obat-obat : Madu dan Al-Quran.”

Kitab suci Al-Quran ada obat penenang hati bagi jiwa yang resah dan gundah gelisah. Oleh karena itu, selain menjadi petunjuk jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, Al-Quran juga memberikan keistimewaan untuk mengobati penyakit pada jiwa dan raga manusia.

Mendapat Pahala yang Berlipat Ganda
Dari Hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menjelaskan, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidaklah mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi ALIF satu huruf, LAM satu huruf, dan MIM satu huruf.”

Dan masih banyak sekali fadhilah yang didapatkan oleh orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Oleh karena itu, memantapkan hati dan pikiran untuk memiliki kiat dalam mendalami serta menghayati firman Allah SWT, merupakan sebuah amal ibadah yang menyimpan keistimewaan dan kedahsyatan di dalamnya.

Dan semoga kita menjadi salah satu golongan orang yang menjadi Ahli Quran, serta mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat kelak. Amiin.

Sumber: asadenanyar.com

loading...
loading...