Al-Faakihiy rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Ibnu ‘Abbaas radhiyallaahu ‘anhuma, ia berkata, “Dzulqarnain (namanya) adalah ‘Abdullaah bin Adh-Dhahhaak bin Ma’d.” [Akhbaar Makkah