7 Macam Pahala yang Dapat Dinikmati Manusia Setelah Dia Meninggal

by -9,942 views

Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya.

Pahala Pertama
Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap pahalanya selagi masjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadat di dalamnya.

Pahala Kedua
Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang ing minum daripadanya.

Pahala Ketiga
Sesiapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala ; elagi ada orang yang membacanya.

Pahala Keempat
Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya.

Pahala Kelima
Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannya baik dari manusia atau burung.

Pahala Keenam
Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.

Pahala Ketujuh
Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ianya selalu mendoakan kedua orang tuanya dan reristighfar baginya yakni anak yang selalu diajari ilmu al-qur’an maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.

Sumber: abatasa.co.id

loading...
loading...