5 Keutamaan Melaksanakan Sholat Berjamaah

by

Orang yang melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah memiliki sejumlah keutamaan dibandingkan dengan melaksanakan shalat sendirian. Beberapa keutamaan itu antara lain:

1. Mendapatkan Pahala 27 Kali Lebih Besar Dibandingkan Dengan Shalat Sendirian
Abdullah bin Umar ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Shalat dengan berjamaah, dua puluh tujuh kali lebih baik daripada shalat sendirian.” (HR Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa`i).

2. Diangkat Kedudukannya dan Dihapuskan Dosanya
Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Shalatnya seorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi shalatnya (sendirian) di rumah atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali, yang demikian itu disebabkan karena bila dia berwudhu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid dengan tiada tujuan lain kecuali untuk melakukan shalat (berjamaah) semata-mata, maka tiadalah ia melangkah kecuali diangkat kedudukannya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya.

Dan jika ia shalat, maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat shalat itu dalam keadaan tidak berhadast. (Para malaikat itu berdoa),

‘Ya Allah, berilah rahmat kepada orang ini dan sayangilah dia’. Dan orang itu selalu dianggap sedang melakukan shalat, selama menantikan datangnya waktu shalat yang lain.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, & Ibnu Majah).

3. Didoakan Oleh Malaikat
Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Shalatnya seorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi shalatnya (sendirian) di rumah atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali, yang demikian itu disebabkan karena bila dia berwudhu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid dengan tiada tujuan lain kecuali untuk melakukan shalat (berjamaah) semata-mata, maka tiadalah ia melangkah kecuali diangkat kedudukannya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya.

Dan jika ia shalat, maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat shalat itu dalam keadaan tidak berhadast. (Para malaikat itu berdoa),

‘Ya Allah, berilah rahmat kepada orang ini dan sayangilah dia.’ Dan orang itu selalu dianggap sedang melakukan shalat, selama menantikan datangnya waktu shalat yang lain.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, & Ibnu Majah).

4. Diselamatkan Dari Neraka dan Terbebas Dari Sifat Munafik
Anas bin Malik ra menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, “Seseorang yang selalu shalat dengan berjamaah selama empat puluh hari tanpa tertinggal takbir yang pertama (bersama imam) akan mendapat dua jaminan: 1) diselamatkan dari neraka dan; 2) bebas dari sifat munafik” (HR Tirmidzi).

5. Mendapatkan Cahaya yang Sempurna Pada Hari Kiamat
Sahal bin Sa`ad as Sa`idi ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid di malam yang gelap bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, & Hakim).

Sumber: waktuku.com

Loading...
loading...
loading...