Cara Mengerjakan Sholat Istikharah Yang Benar, Step by Step Dilengkapi Lafadz Arab

Sholat istikharah ialah shalat sunat dua rakaat untuk memohon kepada Allah bagi menentukan pilihan yang lebih baik antara dua perkara yang belum dapat ditentukan baik buruknya bagi seseorang. Apabila seseorang berazam untuk mengerjakan sesuatu maksud sedangkan ia ragu-ragu samada patut diteruskan atau tidak, maka disunatkan melakukan solat sunat istikharah. Solat ini lebih afdhal dikerjakan pada […]

Tata Cara Sholat Hajat Lengkap Beserta Bacaannya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Alloh SWT yang mana telah memberikan nikmat yang besar kepada kita terutama nikmat islam dan iman, serta tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Jungjunga kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang di rahmati alloh Swt Shalat Hajat merupakan shalat sunat yang dikerjakan karena sesorang mempunyai […]